Sbírky

Jak zjistit, co se děje s vaší pecí

Jak zjistit, co se děje s vaší pecí

Jak pec funguje a jak se zapíná a vypíná

Nejlepší způsob, jak zjistit, co je s něčím, je vědět, jak to má fungovat. Pokud znáte posloupnost operací, můžete určit, kde je posloupnost narušena. Vaše pec není výjimkou z pravidla.

Když je vaše pec aktivována termostatem, existuje rým a důvod pro postup, který následuje při bezpečném zapnutí. Až vaše pec na příště nereaguje na volání, uvidíte, kde je problém, a můžete se buď rozhodnout, že je to v rámci vašich schopností a prostředků k jeho opravě, nebo že potřebujete odborného technika HVAC problém pro vás.

Následující diskuse vám může ušetřit čas a peníze, ať už problém vyřešíte sami, nebo ho nakonec ukážete svému servisnímu technikovi.

Pořadí střelby: Kroky v provozu moderní pece na nucené proudění vzduchu

Když termostat požádá o teplo, pec skočí do činnosti a prochází níže uvedenými kroky a součástmi. Mnoho z těchto komponent můžete vidět ve videu.

 1. Termostat říká peci, aby se zapnula.
 2. Motor induktoru se spustí.
 3. Tlakový spínač potvrzuje správné odvětrání komína.
 4. Modul zapalování na horkém povrchu (pokud ho máte, a ne zapalovač jisker nebo pilot) začne svítit.
 5. Plynový ventil se otevře a plyn je zapálen zdrojem zapalování.
 6. Senzor plamene ověří, zda byl plyn zapálen.
 7. Horní limit dosáhne nastavené teploty.
 8. Motor ventilátoru se rozsvítí.
 9. Pec běží, dokud není termostat uspokojivý a řekne jí, aby se vypnula.
 10. Plynový ventil se uzavře.
 11. Horní limit dosáhne svého nastavení nízké teploty.
 12. Ventilátor se vypne.

Novější pec může mít ještě více zvonů a píšťal; stará pec může mít jen minimum, plynový ventil a termočlánek (jako staromódní plamenový senzor). Termočlánek nebo snímač plamene testuje, zda je pilot zapálen, a zastaví otevření hlavního plynového ventilu, pokud tomu tak není. Rozbitý termočlánek může samozřejmě také zabránit otevření plynového ventilu.

Termostat

Termostat je místo, kde to všechno začíná. Termostat je ve skutečnosti jen sada spínačů, které se otevírají a zavírají v závislosti na teplotě, což umožňuje tok energie do určitých okruhů v systému vytápění a chlazení. Představte si je jako padací mosty, které se houpou nahoru a dolů. Obvykle jsou vypracovány, ale lze je sklopit, aby se most uzavřel a aby mohl proud projít.

Když teplota ve vaší domácnosti klesne, termostat spadne ze svého mostu a pošle energii do pece, aby věděl, že je potřeba teplo. Když teplota v místnosti opět stoupne, termostat zvedne můstek a vypne napájení. U klimatizace funguje termostat stejným způsobem, ale v zrcadlovém obraze a uzavírá most, když se dům příliš zahřeje.

Pokud je teplota v domě nižší než teplota, na kterou jste nastavili termostat, nemusí termostat fungovat tak, jak by měl. Můžete to otestovat skokem (dotykem) červených a bílých vodičů k termostatu. Pokud se pec zapne, je pravděpodobně váš termostat problém.

Co dělají vodiče v termostatu?

Jiné barvy vodičů v domácím systému mohou být pro pokročilé funkce nebo pro budoucí použití.

Barva drátuCo ovládá

Červené

Červená slouží k napájení. To s sebou nese 24voltovou energii dodávanou pecí. Tato síla čeká na „můstku“, dokud není řečeno, kam jít.

Bílý

Bílá je pro teplo. Když se most (spínač) mezi červeným a bílým vodičem sepne, termostat požaduje teplo.

Žlutá

Žlutá je pro chlazení. Když se most (spínač) mezi červeným a žlutým vodičem sepne, termostat požaduje chlazení.

Zelený

Zelená je pro fanoušky. Když se most mezi červenou a zelenou zavře, běží pouze ventilátor. Není požadováno žádné teplo ani chlazení.

Modrý

Modrá je nepoctivá nebo divoká karta. Lze jej použít k napájení displeje nebo k pokročilým funkcím. Obvykle je však zabalen zpět do zdi a vůbec se nepoužívá.

Indukční motor a ventilátor

Motor induktoru a ventilátor tlačí výfukové plyny nahoru do komína a zbavuje se oxidu uhelnatého (CO). Starší systémy se při ventilaci těchto plynů spoléhaly pouze na „přirozený tah“, ale induktory byly skvělým doplňkem systému pece. Prodlužují životnost komínů a při použití s ​​tlakovými spínači pomáhají předcházet otravě CO.

Kvíz

U každé otázky vyberte nejlepší odpověď. Klíč odpovědi je níže.

 1. Kolik lidí je ročně zraněno z CO?
  • 2,500
  • 10,000
  • 50,000
  • 100,000
 2. Kolik lidí ročně zemře na CO?
  • 250
  • 750
  • 1,000
  • 1,500

Klíč odpovědi

 1. 10,000
 2. 1,500

Tlakové spínače

Úkolem tlakového spínače je ověřit, zda motor induktoru ve skutečnosti tlačí vzduch nahoru do komína. Pokud je komín blokován, například ptačím hnízdem, tlakový spínač vypne systém, aby se eliminovalo riziko vstupu CO do domu. Samozřejmě se tlakový spínač může také vypnout, pokud je motor starý a běží příliš pomalu, aby uspokojil spínač, nebo je hadice od ventilátoru ke spínači sevřená nebo zlomená, nebo je samotný spínač špatný.

Horký povrchový zapalovač

Opět poměrně jednoduché zařízení ve složitém systému. Zapalovač s horkým povrchem využívá elektrickou energii k ohřevu velmi křehkého keramického prvku, který vypadá jako dřevěné uhlí, na tak vysokou teplotu, že zemní plyn nebo propan při průchodu praskne. Zapalovač horkého povrchu je umístěn v ústí prvního otvoru hořáku, aby se okamžitě zapálil plyn při jeho zavádění do otvoru. Tím se zabrání hromadění nespáleného plynu v jednotce.

Některé pece používají tzv. Zážehové zapalování. Namísto rozžhaveného povrchu vytváří jiskrový zapalovač řadu jisker k zapálení plynu.

Není důležité, zda máte v peci horký povrch nebo elektronické zapalování; důležité je, že se vyhýbáte používání pilotního světla. Pilotní světla odpadní plyn; během topné sezóny neustále spalují plyn a někteří lidé je nechávají hořet po celý rok.

Chcete ušetřit pár dolarů? Ujistěte se, že jste vypnuli pilot na vaší peci, když se nepoužívá pro sezónu. Jen se ujistěte, že víte, jak to znovu zapálit příští rok, než to uděláte.

Plynový ventil

Plynový ventil je v podstatě elektronicky řízená brána. Když jednotka požaduje teplo a deska s obvody potvrdí, že byly splněny správné podmínky, jednotka předá energii ventilu, což způsobí jeho otevření a uvolnění plynu, který bude zapálen zapalovačem nebo pilotem. Když tepelný cyklus proběhne, energie do ventilu se přeruší a ventil se opět uzavře a přeruší přívod plynu k hořákům.

Snímač plamene

Senzor plamene je velmi jednoduchý, přesto majitelům domů dělá spoustu problémů. Jeho jediným úkolem je ověřit, zda byl plyn zapálen, snímáním tepla. Pokud není teplo, vypne plyn, aby se zabránilo nebezpečnému hromadění plynu v jednotce. Snímač plamene lze snadno opravit, když se pokazí nebo potřebuje jen TLC.

Napsal jsem jednoduchý průvodce krok za krokem pro lidi, kteří potřebují vyčistit snímač plamene v peci. Podívejte se - mnoho problémů lze vyřešit pouhým čištěním snímače plamene.

Video: Čištění snímače plamene

Horní limit

Spínač horního limitu slouží několika účelům. Nejprve udržuje ventilátor pece v zapnutí, dokud nezjistí dosažení nastavené teploty. Jinak by se ventilátor předčasně zapnul a foukal studený vzduch do domu pokaždé, když termostat požádá o teplo.

Zadruhé také sděluje dmychadlu, jak dlouho by měl pokračovat v provozu před vypnutím, jakmile je termostat spokojen. Jinak by horký vzduch, který zbyl v potrubí a tepelném výměníku, po vypnutí pece, jen šel do odpadu.

Konečně koncový spínač vypne jednotku, pokud výměník tepla dosáhne určité vysoké teploty, aby se zabránilo nebezpečnému přehřátí.

Motor ventilátoru a dmychadla pece

Ach, konečně. Teplo pro nás všechny. Nyní, když jsou všechny senzory splněny, a koncový spínač řekne dmychadlu, že vzduch je dostatečně teplý, aby se dostal do obytného prostoru, začne proudit vzduch.

Dmychadlo naší pece obvykle používá 120 voltů a tlačí kdekoli od 800 do 2 000 kubických stop za minutu (cfm). Většina dmychadel vyžaduje použití kondenzátoru a má půlpalcový pohon, který se připojuje přímo k ventilátoru, pokud nemáte motor poháněný řemenem.

Tid-Bit: V případě poruchy nebo výpadku napájení jednotky je běžné, že se ventilátor zapne a běží po určitou dobu. Může to být proto, že je příliš mnoho tepla a je vyžadováno ochlazení, nebo může dojít k hromadění „špatných plynů“, které je třeba ventilátorem rozptýlit nebo rozptýlit.

Roll-Out Switch

Ušetřete čas a peníze znalostmi své pece

Doufám, že vám to pomohlo trochu lépe porozumět vašemu topnému systému. Zde je několik nápadů na řešení potíží týkajících se částí, o kterých jste právě četli, a zde je několik dalších tipů na součásti.

 • V případě poruchy se vaše pec obvykle pokusí restartovat třikrát. Pokud při třetím pokusu nedosáhne úspěšného zapálení, přejde na určenou dobu, obvykle na hodinu, do režimu blokování. Resetování napájení (vypnutí a zapnutí) obvykle resetuje desku a umožní jednotce ukázat vám, co se děje v případě, že jste ji minuli.
 • Malé blikající světlo v jednotce není vánoční dekorace nebo malá diskotéka ve vaší peci. Tato kontrolka bliká jakousi Morseovou abecedou, která vás může vést k problému, nebo řekne „Hej, tady je všechno v pořádku.“ Podívejte se dovnitř a ven z vaší jednotky. Je pravděpodobné, že kódový graf vám řekne, co znamená tečka, tečka, pomlčka, pomlčka, kterou vidíte.
 • Některé nepříjemné zvuky, které vaše domácí pec vydává, mohou být jednoduché a levné na uklidnění.
 • Postarejte se o svou pec a pravděpodobně se o vás postará. Pokud však jednotku nevyčistíte a nevyměníte filtr tak, jak byste měli, může se vám pec poškodit nebo poškodit banka.

Otázky a odpovědi

Otázka: Co by mohlo být za problém, když se topení vypne a restartuje o několik hodin později?

Odpovědět: Problémem může být spousta věcí. Tato „výluka“, do které pec vstupuje, je výchozí po 3 po sobě jdoucích poruchách. To mi bohužel neříká, o co jde.

Otázka: Změnil technik včera v noci nějaké věci a nyní výměník tepla svítí?

Odpovědět: Jste si jisti, že je to výměník tepla? Raději pochybuji, že se dostatečně zahřívá, aby zářilo, aniž by se spustil spínač vysokého limitu.

Otázka: Pec cykluje a běží dobře, ale dmychadlo se nevypíná a stále fouká studený vzduch. Co mám dělat?

Odpovědět: Zdá se, že se vodič termostatu, obvykle zelený, nějakým způsobem dotýká jiného vodiče, pravděpodobně červeného, ​​a udržuje ventilátor v chodu na plný úvazek. Nebo je váš stat nastaven na „ventilátor“ místo na „auto“. Toto jsou moje počáteční odhady z dálky. Teorii drátu můžete otestovat odstraněním zeleného vodiče statu z řídicí desky v peci a poté nechat pec spustit další cyklus a zjistit, zda se vypne. To by vám alespoň řeklo, zda je problém na straně drátu / termostatu nebo na straně pece. Pokud se vypne, je na straně statu / drátu. Pokud ne, problém je v peci.

Otázka: Moje plynová pec se zapíná o 4 ° pod nastavenou teplotou na termostatu. Je to problém s termostatem?

Odpovědět: Pokud to tak bylo vždy, pak to může být jen stará statistika a už ne příliš přesná, takže ji možná budete chtít vyměnit. Pokud ne a váš stat je novější, pak je vadný a měli by vám dát nový.

Otázka: Mám Payneovu pec a motor induktoru a ventilátor neustále běží. Moje teplo se nerozběhne a kód LED uvádí, že se tlakový spínač neotevřel. Zkontroloval jsem hadici a nejsou tam žádné problémy. Mám se pokusit vyměnit tlakový spínač své pece?

Odpovědět: Zní to, jako by přepínač byl špatný, takže ano. Protože je to levné, alespoň bych to zkusil, a pokud to nefunguje, možná zavolám technika, ale pokud ano, ušetří vám to spoustu peněz.

Otázka: Moje Goodman 96% dvoustupňová pec začíná normálně brzy ráno, když termostat poprvé požaduje teplo. Po několika minutách zahřívání se pec vypne, jako by byl požadavek termostatu uspokojen. Systém však okamžitě obnoví spouštěcí cyklus a pokračuje v zahřívání ještě několik minut, dokud není volání termostatu skutečně spokojeno. Vypadá to, že jde o problém s přepínačem na vysoké úrovni?

Odpovědět: Nemyslím si to. Myslím, že to je vaše pec, která přechází z 1. do 2. stupně. Je to možná normální funkce a vůbec to není problém.

Otázka: Proč moje pec funguje správně pouze se zavřenými dvířky spodního tahu?

Odpovědět: Je více než pravděpodobné, že to znamená, že jednotka nedostává dostatek zpětného vzduchu. Možná jsou kanály příliš malé nebo jednotka příliš velká. (Znamená to, že ventilátor je pro potrubí příliš silný) Možná by mohl být ventilátor nastaven na nižší rychlost, ale musíte být opatrní, není příliš pomalý nebo můžete vyměnit jeden problém za jiný a budete se muset poradit s technikem Tak určitě. Bohužel je toho rozhodnutí hodně vysvětleno.

Otázka: Co by způsobilo, že dmychadlo pracuje v zapnutém režimu, ale ne v automatickém režimu?

Odpovědět: Dmychadlo se rozsvítí, pouze pokud je v režimu „auto“ požadováno topení / chlazení. Režim „zapnuto“ ventilátorem se sám zapne, ale stále umožňuje, aby teplo a chlazení fungovaly jako obvykle. Pokud se nerozsvítí v „automatickém“ režimu topení / chlazení, pak některé musí být špatně na statu nebo desce, které věřím.

Otázka: Mám Goodmanovu pec a funguje dobře, pokud udržuji termostat na 80 a výše, ale pokud jej nastavím na méně než 80, plynový ventil se neotevře. Můžeš mi pomoci?

Odpovědět: Zdá se, že statistika může být vaším problémem. Nenapadá mě žádný jiný důvod, který by se stal.

Otázka: Pec začíná. Domácí teplota dosáhne požadované teploty. Potom se hořáky vypnou, ale dmychadlo stále fouká. Normálně se ventilátor vypne po přibližně 100 sekundách, ale občas bude i nadále foukat a jediným způsobem, jak se vypnout, je pojistková skříňka. Může to být spínač nad hořáky nebo spínač, který je u dmychadla?

Odpovědět: Dmychadlo to obvykle dělá pouze v případě poruchy. Pokud v poslední době nedošlo k žádné poruše a nebyly provedeny žádné změny, pak se deska pravděpodobně zhoršuje a došlo ke zkratu, který způsobuje nepřetržitý chod dmychadla. To nemohu říci s jistotou, ale na to bych se díval.

Otázka: Kolik let trvají koncové spínače a termočlánky na peci?

Odpovědět: Životnost mechanických částí jakéhokoli druhu se bude velmi lišit u mnoha různých věcí. Mohu jen říci, že mají vydržet po celou dobu jejich záruky. Takto společnosti vycházejí z většiny podmínek svých záruk na základě očekávané životnosti. Pokud víte, jak dlouhá je záruka na vaše díly, máte docela dobrou představu o jejich předpokládané životnosti. To vše znamená, že pokud součást neustále selhává, pak má výrobce vadu, nebo existuje základní důvod, proč součást stále selhává, a budete na to muset přijít. Obvykle je to druhé.

Otázka: Mám Goodmanovu pec, která je stará asi rok. Pracuje po nějakou dobu vyfukováním horkého vzduchu a snaží se dosáhnout teploty nastavené na termostatu. Po nějaké době pokusu o dosažení cíle se usekne. Když se podívám na pec, vidím čtyřikrát blikat červené světlo. Způsobila by tento problém výměna filtru a jeho nesprávné umístění ve směru proudění?

Odpovědět: Ne, nevidím filtr, který by způsoboval tento problém. Nejsem si jistý, co je, ale že si to nemyslím.

Otázka: Co se děje s mojí pecí, když se vznítí a poté se vypne?

Odpovědět: Pokud je to opravdu rychlé, pak je to možná snímač plamene.

Otázka: Moje pec se obvykle nespustí sama. Můžu zapnout a vypnout vypínač na straně pece a potom se spustí a běží, ale málokdy se spustí jinak. Vyměnil jsem termostat, ale problém přetrvává. Motor induktoru je také docela nový. Kontrolka nebliká. Co by to mohlo být?

Odpovědět: I když zde nemám dostatek informací, abych navrhl řešení, nedělal bych dál to, co děláte, aniž bych se na to technicky podíval. Mohlo by to být nebezpečné a stálo by vás to více peněz, čím déle budete čekat, nemluvě o nepříjemnostech.

Otázka: Je 80 stupňů příliš horko na to, abyste mohli provozovat svoji plynovou pec?

Odpovědět: Podle mého názoru ano. Dokáže to, ale pravděpodobně to bude stát malé jmění.

Otázka: Jaká by byla hlavní příčina toho, že jsem musel za poslední čtyři měsíce třikrát vyměnit zapalovač na mé peci?

Odpovědět: Hádal bych, že máte buď nesprávnou část, nebo nesprávné napětí vycházející z desky. Různé zapalovače vyžadují různá napětí ... obvykle 80 nebo 120 V a pokud je část v pořádku, ale napětí není, pak by to mohlo způsobit. V opačném případě, pokud se dotknete povrchu zapalovače, kde svítí, mohlo by to zničit i vaše nové zapalovače. Oleje z naší pokožky mohou způsobit vyhoření HSI.

Otázka: Z pece dostávám 4 blikající světla, což znamená otevřený koncový spínač. Dnes je -40 ° C, takže mě zajímá, zda se přehřívá a vypíná jen proto, že je těžké udržet krok? Nebo existuje skutečný problém?

Odpovědět: Zkontrolujte, zda filtr dobře proudí, aby byl stále chladný. Pokud je to možné, zkontrolujte cívku klimatizace a zkontrolujte, zda je ucpaná nebo čistá kvůli dobrému proudění vzduchu. Tyto věci jsou zdarma. Pokud ne, můžete mít špatný koncový spínač.

Otázka: Moje světlo devětkrát bliká a můj kód naznačuje, že je to zapalovač. Dvakrát jsem vyměnil zapalovač a stále není teplo! Jakákoli pomoc by byla velmi oceněna?

Odpovědět: Je mi líto, ale tyto kódy nejsou u každé značky stejné a všechny neznám. Kód znamená pouze to, že se nepodařilo zapálit, ne to, že zapalovač je špatný. (Během instalace se nemůžete dotknout zapalovací části zapalovače, jinak dojde ke zkratu nové, takže pokud to byl problém a dotkli jste se té části, je to možné, ale pokud svítí, nemělo by to být . To znamená, že existuje mnoho důvodů, proč se pec nenechá zapálit, a potřeboval bych více informací o tom, co se děje až do tohoto bodu, nebo abych provedl elektrické testy, abych problém přesně určil.

Otázka: Moje pec se rozsvítí a poběží, ale když se vypne, kontrolka vždy zhasne, jak to mohu opravit?

Odpovědět: Zní to, jako byste potřebovali termočlánek.

Otázka: Můj výfuk z venkovní pece slabě voní zemním plynem, ale uvnitř nic. Je to normální?

Odpovědět: Nikdy jsem o tom neslyšel, ani jsem do toho nenarazil a nedokážu vymyslet, jaké by to bylo. To znamená, že pokud to opravdu děláte, nechám to otestovat. Nikdy nechcete cítit plyn.

Otázka: Co to znamená, když se bílý vodič motoru ventilátoru připojený k černému vodiči připojenému k omezovacímu vodiči ventilátoru dotkne skříně ventilátoru a rozběhne se? To je zkrat v motoru, což znamená vyměnit správně? Dmychadlo se nezapne jiným způsobem a jistič se stále vypíná.

Odpovědět: Zní to jako zkratka, ano.

Otázka: Proč kontrolka zhasne, když moje pec začne?

Odpovědět: Může to být slabý plamen, takže ho může uhasit jakýkoli druh zpětného toku vzduchu. Možná je to občasný pilot. Nevím o příliš mnoha takových nastaveních. Může to být špatný termočlánek. Možná špatný výměník tepla. Opravdu nemohu s jistotou říci, aniž bych tam byl a neprovedl nějaké testy.

Otázka: Co znamená „tlakový spínač otevřený se zapnutým induktorem spalovacího vzduchu“?

Odpovědět: Znamená to, že elektrické připojení, které má tlakový spínač „uzavřít“, nebylo a „otevřené“ neumožňuje průchod elektřiny do dalšího kroku, takže buď je spínač špatný, nebo něco brání dostatečnému sání, aby se "zavřít". Může to být špatný induktor nebo zablokovaný komín, ale obvykle je to vypínač. To by byla první věc, kterou bych zkontroloval.

Otázka: Mám ruudovou pec, která je stará asi 4 roky. V poslední době to začíná krátký cyklus. Zkontroloval jsem všechno a dokonce jsem změnil filtr, ale stále dělá to samé. Byl jsem schopen sundat dveře a funguje to dobře, ale když je vrátím zpět, znovu se zkrátí. V čem by mohl být problém?

Odpovědět: Mohlo by to být špinavé a chtělo by to více vzduchu, ale také to mohlo být jen drasticky nízké teploty, díky nimž by jednotka běžela více, aby držela krok. Můj ano.

Otázka: Mám Goodmanovu vzduchovou pec, která je stará asi 13 let. Vyměnil jsem tlakový spínač o několik let dozadu a nechal jsem vyměnit dmychadlo také asi před rokem. V současné době mám potíže se zahříváním. Pec bude fungovat, ale někdy nefoukne horký vzduch. Když se to stane, zní to, jako by se hořáky zapínaly a vypínaly. Termostat jsem již vyměnil, ale to nefungovalo. Nějaké nápady?

Odpovědět: Pokud se hořáky začínají a zapínají téměř okamžitě, moje první myšlenka by byla snímač plamene, ale kromě toho nemohu poradit na základě poskytnutých informací.

Otázka: Proč mi venkovní ventilátor nezapne pec? Je to zaseknuté.

Odpovědět: Pokud je váš ventilátor „zaseknutý“, pravděpodobně došlo k zablokování motoru a bude třeba jej vyměnit.

Otázka: Jakou teplotu by měl mít vzduch vycházející z výměny tepla? Je 113 stupňů správné, nebo by mělo být mezi 120 - 125 stupni?

Odpovědět: Koncový spínač ventilátoru by vám měl říci, v jakém rozsahu by teploty měly běžet. Může být na něm vyraženo EX - 130 - 160 stupňů.

Otázka: Když je pec v dlouhém tepelném cyklu (~ 30 minut), uslyším, jak se indukční motor na 1 sekundu vypne a poté se restartuje a pokračuje v chodu. Toto 1sekundové vypnutí induktoru může nastat třikrát nebo čtyřikrát během 30minutového tepelného cyklu. Po tuto dobu 1 sekundy se vypne pouze motor induktoru. Dmychadlo pece pokračuje v chodu. Potřebujete IDM vyměnit nebo případně kulatý ruční termostat Honeywell? 14 let Tempstar Furnace.

Odpovědět: Stat by s tím neměl nic společného. Máte induktor s proměnnou rychlostí? Možná změna jeho rychlosti? Pokud ne, měl by proběhnout celý cyklus, protože pokud se zastaví, tlakový spínač se otevře a vypne jednotku, a pokud je to váš případ, budete šťastní, je to jen vteřina, nebo byste neměli teplo. Možná budete chtít nechat zkontrolovat, než bude urgentní.

Otázka: Moje plynová pec se vypne, běží několik minut a pak se vypne. Vyměnil jsem pojistku a také motor. Co jiného by to mohlo být?

Odpovědět: No, nenahradil bych věci, kdybych nevěděl, že jsou špatné kvůli úspoře peněz. Na základě zde uvedených informací nemohu říci, ale zjistit, ve kterém bodě cyklu se zastaví, by pomohlo. Možná by testování obvodu bylo nejlepší, kdybyste věděli, co hledáte. Pokud ne, měli byste zavolat technika a umožnit jim diagnostikovat.

Otázka: Moje potrubí přívodu studeného vzduchu fouká horký vzduch po vypnutí ventilátoru induktoru, je to normální?

Odpovědět: Ne. Sání by nikdy nemělo vyfukovat vzduch.

Otázka: Pokud ventilátor induktoru pracuje, ale může se opotřebovat, může to způsobit, že nebude správně fungovat tlakový spínač?

Odpovědět: Mohlo by to, ano. Spoušť by nevytáhlo dostatek vakua.

Otázka: Moje pec Rheem z roku 1979 v mé topné skříni nahoře funguje dobře s 1/2 modrým 1/2 nažloutlým pilotním plamenem. Uvnitř dveří, kde jsou umístěny, je velmi horký na dotek a také vnitřek skříně je zahřátý! Bojím se používat svůj ohřívač, mohlo by to být nebezpečí požáru? Co by mohlo způsobit horké dveře a teplo uvnitř skříně? Co je třeba zkontrolovat?

Odpovědět: Myslím, že je to tak horké, protože je to nejpravděpodobnější jednotka přirozeného tahu a je ve stísněném prostoru. Když vidím, že je to téměř 40 let, pokud můžete, zvážil bych rozpočet na výměnu a určitě investuji do detektoru kouře / CO.

Otázka: Nainstaloval jsem svou novou olejovou pec Patriot 80. Zapálil to a všechno fungovalo! Hořák se nastartoval, běžel pro svůj cyklus a vypnul se. Ale pak jsem si všiml, že dmychadlo pro pohybující se teplo se nespustilo. Co bych měl zkontrolovat?

Odpovědět: Vzhledem k tomu, že je jednotka nová, nejprve bych zkontroloval uvolněné spojení. Odtamtud musíte opravdu otestovat obvody, zjistit, kde je porucha, a pak zjistit proč. Existuje několik příliš mnoha možností, jak vypsat seznam na základě poskytnutých informací.

Otázka: Ahoj. Mám dvouletou plynovou pec RUUD. Běží přesně 8 minut, poté se vše vypne a po 30 sekundách se restartuje. Tento cyklus se opakuje, dokud není dosaženo požadované teploty. Obešel jsem termostat a stalo se totéž. Nějaké návrhy?

Odpovědět: Někdy to dvoustupňová pec bude dělat mezi fázemi, ale pokud se to neustále děje během celého cyklu a vy jste skočili na stat, měl bych nejprve podezření na vysoký limit. Zkontrolujte svůj filtr a pokud jste jednotku nenechali vyčistit ... mohlo by to být příliš mnoho vzduchu, který se nedostává ven z přetlakové komory. To je jen odhad z dálky a co bych dále zkontroloval, kdybych tam byl.

Otázka: Moje pec mi dává chybu, která říká „zkontrolujte zapalovač nebo zem.“ Všechno funguje správně, dokud dmychadlo nenaskočí. V tomto okamžiku se hořáky vypnou a dmychadlo běží asi minutu. Poté se vypne a proces začíná znovu. Je to něco, co mohu řešit?

Odpovědět: Bohužel, i když to může být něco jednoduchého, co můžete opravit, nemohu pomoci určit problém bez spuštění testů. Zkuste resetovat jistič a zkontrolujte svůj filtr. Zjistěte, zda se stane něco, co se zdá být běžné, ale jinak bude pravděpodobně nutné provést elektrické testy. Promiňte.

Otázka: PROČ elektrická pec vypíná jistič, ale ne střídavý proud?

Odpovědět: Tyto dvě jednotky jsou na samostatných obvodech (nebo by měly být), takže to není neobvyklé.

Otázka: Musí být při použití ohřívače spuštěn venkovní ventilátor jednotky HVAC?

Odpovědět: To by bylo tepelné čerpadlo a ne vždy. Ventilátor chladí kompresor ... teď pro většinu není problém, takže nebude fungovat, pokud to není potřeba.

Otázka: Moje pec je stará 10 let a dvakrát ročně ji čistí a kontroluje stejná společnost. Před měsícem vyšel kluk a vyčistil ho, jako nikdy nikdo jiný. Měl kousky všude! Filtry jsou nyní špinavé každé dva týdny ... nějaký nápad proč? Načernalá barva.

Odpovědět: Pokud by dmychadlo nebylo předtím vyjmuto a vyčištěno, mohlo by to fungovat lépe, a tak nasávat více prachu.

Otázka: Jak mohu opravit pec, když bouchá, když je zapnutá a když je vypnutá?

Odpovědět: Pokud jde o konzervování oleje v potrubí (což je obvykle ten typ zvuku ... tlakování a odtlakování pomocí ventilátoru), musíte najít slabé místo a posílit ho.

Otázka: proč dmychadlo běží po celou dobu a nikdy se nevypíná?

Odpovědět: Pokud běží „pořád“, pak je přepínač ventilátoru nastaven na „ventilátor“ namísto „auto“, nebo došlo ke zkratu v nízkonapěťovém vedení, statu nebo na desce. Můžete odpojit nízké napětí od desky, abyste zjistili, zda se zastaví. To by vám řeklo, jestli je problém s deskou (pokud stále běží), nebo jestli je v kabeláži a statu. Poté tam znovu připojte vodiče a odpojte stat. Pokud ventilátor běží, pak je stav v pořádku a problémem je drát. Zelený vodič ovládá ventilátor. Takže červená dotýkající se zelené barvy by způsobila nepřetržitý chod ventilátoru. Zkuste to, pouze pokud jste si jisti, že víte, co děláte.

Otázka: Instaluji nový induktor tahu (výfuk), který je dodáván se čtyřmi koncovými spínači, které mají na sobě čtyři různě zbarvené tečky (bílá, žlutá, červená a modrá). Na své peci mám jen dva koncové spínače, horní koncový spínač je modře tečkovaný a spodní žlutě tečkovaný. Mám pravdu, když používám nový koncový spínač se žlutou tečkou, protože nahrazuji pouze svůj současný spodní koncový spínač se žlutou tečkou?

Odpovědět: Zní to, jako byste dostali „soupravu“, kterou lze použít na různých jednotkách, takže bych řekl, že byste v tom měli být v pohodě, i když bych pravděpodobně udělal oba limity, ale alespoň ty, které jsou ve vaší jednotce, si nechávejte jako náhradní.

Otázka: Moje pec funguje dobře. Je odvětráván z přední části domu. Proč má venku takový podivný zápach, jen když se pec zapne?

Odpovědět: Jediné nepříjemné pachy (podobné shnilému vejci), o kterých vím, byly důsledkem špatného výměníku tepla. Neříkám jistě, že jsi to ty, protože nevím, co cítíš, ale obvykle z těchto větracích otvorů není žádný zápach.

Otázka: Motor induktoru se nespustí nebo se otáčí o půl otáčky, když je z termostatu zahájeno volání tepla. Když se ruka točí, motor se docela dobře točí. Není motor induktoru mé pece poškozený nebo nefunguje něco jiného, ​​jako je tlakový spínač? Světlo mi dává kód 31.

Odpovědět: Možná máte na induktoru kondenzátor, který je špatný. Ne všechny jednotky tyto mají, ale některé ano. Pokud ne, pak deska pravděpodobně neposílá energii induktoru. Musíte zkontrolovat napětí, abyste se ujistili, že se to děje, a pokud je to možné, motor je stále špatný, i když se volně točí.

Otázka: Pec běží a dům dobře ohřívá, ale dům je suchý. Zvlhčovač pece funguje, ale dům je stále suchý? Co můžu zkusit

Odpovědět: Zvýšili jste procento vlhkosti vytvořené zvlhčovačem? Jediným způsobem, jak problém vyřešit, je přidání vlhkosti. Možná váš zvlhčovač vzduchu nemá správnou velikost. Přál bych si, abych mohl přidat ještě něco navíc, ale opravdu neexistuje žádná „oprava“, pokud vše funguje.

Otázka: Téměř každé ráno, když se probudíme, a náš dům mrzne. Když jdu do naší pece, vidím chybové kódy 10 a 61. Proč neustále máme chybu ventilátoru? Pec je zcela nová!

Odpovědět: I když si nemohu být jistý, že to je váš problém, často, když má někdo důsledné problémy s dmychadlem, je to proto, že vzduch přicházející do pece je nedostatečný. Může to být znečištěný filtr, poddimenzované potrubí nebo nedostatečný registr zpětného vzduchu. To je zvláště běžné při instalaci nové jednotky na starší domácí potrubí a potrubí nebylo správně přepracováno.

Otázka: Můj model plynové pece nugm100ehb1 bere spalovací vzduch z domova, je to správné nebo správné?

Odpovědět: Ano, pokud je dostatek volného vzdušného prostoru. V instalační příručce je tabulka, která vám řekne, kolik čtverečních stop byste měli mít. Také si nejsem jistý, zda se to týká vašeho modelu, ale někteří říkají, že to zkrátí záruku na jednotku. Chcete-li to zjistit, podívejte se do příručky a údajů o záruce.

Otázka: Naše pec funguje pouze tehdy, když odpojíme přívodní potrubí vzduchu od jejího připojení v peci. Zajistili jsme, že potrubí přívodu vzduchu je čisté. Pec je devadesátiprocentně účinná pec. Nějaké návrhy?

Odpovědět: Je možné, že přívod vzduchu je příliš malý na ujetou vzdálenost. Budete muset nahlédnout do instalačního manuálu, abyste zjistili, jaká správná velikost se doporučuje na základě vzdálenosti.

Otázka: Proč se můj plynový ventil pece neustále otevírá?

Odpovědět: Dovolil bych si říci, že je buď vadný a potřebuje vyměnit, nebo je zapojen špatně a dostává konstantní sílu, spíše než otevření na povel.

Otázka: Můj termostat má časovač (odchod / návrat, atd.), Takže moje pec dosáhne teploty při prvním požadavku, ale poté se vypne až do dalšího intervalu. Co si myslíte?

Odpovědět: There are hundreds of thermostats on the market so I cannot tell you much beyond reading your manual and double checking your programming. It sounds like something has perhaps been programmed improperly. Unfortunately they all program differently so I wouldn't want to guess.

© 2012 Dan Reed

Suzie N on March 13, 2020:

I have a 6 year old Goodman propane furnace and just recently the furnace inducer has had to blow air 4 to 5 times before heat kicks on. A service man came out and cleaned everything and of course it worked perfectly while he was here;however, it started the blowing sounds again later. He thinks its the inducer but i thought the task of the blower inducer was to blow air. Do you have any ideas

Merlin M on October 06, 2019:

Hi Dan,

Fantastic article, thank you.

We have a old Heil furnace that will need to be replaced soon. Until then we are trying to limp by (small town and contractors are very busy)

Our furnace get between step 7 & 8 but the short cycles. After the system warms up (flame burns for ~60 sec) the blower comes on but then the system starts to short cycle. Flame is on for about 2sec then off, one 2sec off and so on. Heat is delivered to the vents but clearly this is not right.

I have done the basic, check filter, change thermostat batteries, looks on roof to ensure eventing. At first I thought flame sensor but tow problems with that,

One, if that was the issue why would the furnace warm up. My thought is a bad sensor would prevent this. And two, for the life of me I cannot see a flame sensor on this unit.

Any suggestions?

Camster on March 13, 2019:

Hi Dan. So yesterday a furnace technician came to inspect my 23 year old Lennox High Efficiency Gas furnace. He said that the temperature in one of the ducts registered 68 degrees and if it reaches 70 the furnace will shut down. He said I probably need a new furnace. What is he talking about please?

[email protected] on March 08, 2019:

Every time we cut our furnace on into the old one it's one of the fan blowers fucking ancient and now it smells and it's smoking so when we cut it off and then we try to cut it back on the next day it just doesn't even turn on what could it be it was really dusty and stuff my life but another filter for it and it's just not working we cut the switches back on through the fuse box and it doesn't cut on and it's getting cold man what do I do what could it be

connie on January 01, 2019:

I have a new York furnace in my garage. I noticed that I feel warm air coming out of the furnace box in garage, while it is dispenseing warm air into the living space.

Dan Reed (autor) on November 21, 2018:

Joe689 - So here's a theory. The old stat was perhaps inaccurate thus maybe the furnace wasn't heating up as much. No perhaps it's running longer thus increasing the temperature in the duct. As it heats up, the duct may expand and as the heat shuts off but the fan is still running and the temperature dropping the duct contracts and causes a "thump" or oil canning sound. I can't really see any other way a thermostat could cause this to start happening other than pure coincidence.

Joe689 on November 19, 2018:

Hi Dan, thank you for the detailed run down. Very easy to follow and intuitive. Thanks for making a complex subject a little easier.

I have a Luxaire gas furnace. I just installed a new thermostat, and started to observe some different behavior. When the thermostat reaches its temp, I hear the "clicks", and then right after the furnace make a thump, deep enough to hear through the floor, and then one more thump almost right after. The fans continues to run for a minute, and turns off. This did not happen with old thermostat. The "thumps" also does not happen all the time. I try to recreate it by toggle the temp up and down but can not get it to repeat. Only when it has been on for some time, does this thump upon signal to turn off occur. And it does not happen all the time. By the way, this is for heat. What could this be? I know it is not the fan because the fan does not turn off right away. It is right might the thermostat clicks.

It never happened with old thermostat. I am about 99% sure I wired it correctly. All my wires were labeled, and I also wrote down what lettered slots they were going in on the former thermostat. With that, it was pretty much 1:1 with the new thermostat.

Thanks in advance

Dan Reed (autor) on November 15, 2018:

Ray - While I can't be sure what the issue you're having is I can say that typically a unit that runs until there is a failure will automatically kick on the blower as a default safety feature but it should shut off within 5 minutes or so after that. If you're having a limit issue, this could be why you're having problems. Perhaps, since the part is cheap and easy to change, try replacing it and see if that doesn't resolve the issue.

Ray Brewer on November 15, 2018:

I have a furnace that if it stays on for a long period of time will trip the limit switch and blow cold air and the only way to shut it off is switch the breaker off. I have a new filter and all my vents are open. Not sure what else to check?

Dan Reed (autor) on October 29, 2018:

Ryan - There are a few things that could be going on and it would probably be best to get an HVAC technician out there to look at it. Gas isn't anything to mess with and hopefully not but you could have a heat exchanger issue and that would definitely require a tech to repair. Good news would be that you likely still have a warranty on the exchanger if it is your problem. (Not the labor to install it but the part itself.)

Casey Rohman on October 28, 2018:

Thank you very much for your reply, Mr. Robbins. My post here didn't appear when I checked back after posting, thus my late response. The breaker is the proper size, and no other electrical problems are appearing in the house.

However, your advice regarding an electrical problem was correct. I think that even though I was careful to reconnect the new control panel properly, it seems likely that at least one of the connections was a bit loose. After I went through and rechecked them all as well as other electrical connections in the furnace, the problem disappeared and the furnace has been functioning properly since. Your patience and willingness to help are much appreciated!

Ryan Jewell on October 26, 2018:

I have aTrane 2 stage furnace. It makes it to around item 7 in your start up list. The furnace will be lit for about 15-20 seconds and then go out... I can hear a waffling whistle noise and see fluttering in the flame at the exit of the gas tubes like it has too much air or not enough gas flowing. And then the middle to further away from ignitor gas lines blow out and it cuts gas to the unit to shut off. Any thoughts on what wrong?

Dan Reed (autor) on October 26, 2018:

You're welcome Brian. Glad I could help some. Best wishes!

Dan Reed (autor) on October 26, 2018:

Tom - I'm sorry no. There isn't enough here for me to offer sound advice. Perhaps the limit? Those are a common failure in older furnaces.

Brian S. Pollack on October 25, 2018:

Hi Dan,

Thanks for the input. It is the pressure switch. I can now return the control panel I ordered and had someone else install the pressure switch. Next time i'll know. thanks for your expertise!

Tom on October 25, 2018:

I have a old furnace it’s cal a Stewart Warner . It about 40 years old. I just had the thermal coupling replace and it was working fine then it warm up outside so I turn it off. Then when I needed heat again it wouldn’t come on. I can hear the click in the thermostat To on the furnace but nothing any idea?

Dan Reed (autor) on October 23, 2018:

Don - This sounds more like a pressure switch problem to me. Perhaps check out my article on that and see if it helps.

Dan Reed (autor) on October 23, 2018:

Brian - I would be more inclined to think it's the flame sensor or pressure switch. If the sensor is dirty or pressure switch is weak, it could be giving a false failure that can happen within split seconds causing the valve to click open and closed but so fast that the flames don't actually go out. This is my thought from a far. Perhaps check them and see.

Dan Reed (autor) on October 23, 2018:

Casey - When there are multiple part failures in a row like this I always consider the incoming power and circuit. Is the breaker sized properly? Is the furnace on it's own dedicated breaker? Are there any other "occurrences" in the home with other appliances or lights? I wish I had an easy answer here but testing will definitely be required to definitively pinpoint the issue.

don murray on October 20, 2018:

Hi Dan, I have an older carrier furnace, light is on constantly, and no blinking noticed. Inducer spins, I hear the blower sound, igniter glows hot, then everything shuts down.

I just replaced the gas valve, and now the same thing is happening. Any ideas? could the gas valve I just put in be bad ? The gas is turned on to the furnace, lol...

Brian Pollack on October 20, 2018:

I am trying to figure out what going on with my Trane XE80. It can be either the limit switch, control panel, or gas valve that is clicking. The furnace runs, no problems with the start. It remains on and about ten minutes into blowing hot air it will click about 5-10x. The flames will flicker on and off with each click. The furnace is still running, the flames come back continually and the clicking goes away.

I have already checked the thermistor. Any thoughts?

Dan Reed (autor) on October 18, 2018:

While your message isn't clear to me I can say that changing the filter will help keep temps down but has nothing to do with the pressure switch. The problem may be the pressure switch however the 2 are not related. Perhaps check out this article and see if it helps...https://dengarden.com/appliances/Everything-You-Ne...

Reed Wickstrom on October 17, 2018:

I have a Heil 2 stage filter and it does nothing when thermostat calls for heat; however, if I unplug the limit switch the inducer motor starts and then shuts off around 30 seconds later after I reconnect it. FYI, I checked the furnace filter and it was dirty. I am thinking that it overheated. Do you have any suggestions.

Dan Reed (autor) on October 11, 2018:

Call the company who installed it and ask them to check it out.

Carol miller on October 11, 2018:

I have a 2 month old heater/air con. Installed and it gets very very hot to touch. What should i do?

Dan Reed (autor) on May 16, 2018:

Craigh S - I can't be sure without testing. Maybe the board is bad? Are you sure it's the rollout switch and not the temperature sensor on the blower housing?

Craigh S on May 14, 2018:

Why would rollout switch error show when it a/c is used but not when heat is used?

Dan Reed (autor) on May 01, 2018:

Derek - I really can't think off why these two would be running simultaneously because of your cutting concrete unless you got water on the board and shorted something out. I could maybe understand just the blower but not along with the inducer. And are you sure this is a result of your work or that you just happened to notice because you spent so much time down there?

dgrandstaff on May 01, 2018:

I was cutting concrete close to the furnace and there was a lot of dust, now the exhaust fan and the blower run at the same time nonstop.

Dee Kae on March 25, 2018:

Thank you for responding.

Dan Reed (autor) on March 25, 2018:

Well Dee, Like other mechanical working things, they sometimes just do something weird and turning off and on the stat can trigger a new call and voila, it works. I wish I could offer a better explanation but it does happen. My furnace will sometimes shutdown on a real cold night because I believe the "heavy" cold air along with a right wind direction overcomes the pressure switch/inducer and can trigger a lock out. Wind stops, I reset the unit, voila...it works. It is very difficult when a cause can't be pinpointed. Next time the furnace shuts down see if you can catch the blinking red light code and maybe that would help.

Dee Kae on March 25, 2018:

I have a Tud-B series older Trane furnace. It is cleaned professionally every fall and last fall HVAC said it's still in great condition. On Feb. 22, March 3, March 6 and March 25, the furnace stopped working but started again when the thermostat was turned off and back on. I haven't called HVAC yet because it's happened late at night and on weekends so it has seemed to be better to try turning it off and on first. Once last summer the newer air conditioner stopped and they couldn't duplicate the problem because it started working when they got here and turned the thermostat back on. I have a newer electronic programmable thermostat. I've changed the batteries twice (display was still working), cleaned it (no visible dust) and tightened a loose anchor screw. What else could cause my problem besides a faulty thermostat? Turning the thermostat off and right back on has turned the furnace back on all four times. Thank you!

Dan Reed (autor) on March 06, 2018:

I would say perhaps you have a slow close gas valve however if it keeps running or goes into lock out then I don't think that's it. It sounds like the valve itself maybe going bad. It's a "normally closed" valve and if the power is being lost in the valve then it will not hold it open and thus creating this intermittent issue. I can't swear to it without running tests but I would have it checked out because it will cause other components to wear out if it's constantly starting and stopping.

RandysPCs on March 06, 2018:

I have a Coleman furnace that acts like it's running out of gas sometimes. I have watched it and what happens is, the induction fan runs, ignitor glows, gas lights but then gradually the flame gets smaller and goes out. Then the gas valve clicks off and the cycle starts over, sometimes it will stay running sometimes it goes into lock out. Any ideas?

Dan Reed (autor) on March 06, 2018:

Lowski - I'm nearly positive it's the flame sensor and is probably just a bit in need of a cleaning. You likely won't even be able to see dirt on it but it doesn't take much at all. I've written on how to do this so perhaps if you need some guidance you could check that out. Děkuji za přečtení.

lowski on March 05, 2018:

Hi Dan,

I recently replaced the circuit board on my Ruud 80%. Apparently there was a bad relay, causing my inducer motor to constantly switch between hi and low, delaying the furnace from ever igniting. Since I switched out the board, it has worked fine, with the caveat that every once in awhile, when the inducer motor turns on and the pressure switch makes, I hear the gas ignite but then turn off right away; but the blower motor still comes on and blows cold air. Once the blower motor turns off, the inducer comes immediately on and the whole sequence starts again, but this time with the flame staying lit and working properly. Thoughts?

Dan Reed (autor) on February 26, 2018:

Roger, There are a lot of possibilities based on the info you've provided. I would need more to offer any sound advice. Maybe igniter is bad? Maybe inducer/pressure switch is preventing it due to obstruction or part failure? Maybe board? I'm sorry but I can't help much at this time.

Roger on February 26, 2018:

furnace turns on but the igniters don't light up.

Dan Reed (autor) on January 27, 2018:

I don't think it's either to be honest. Sounds more like an intermittent pressure switch issue. See my reply to John.

Dan Reed (autor) on January 27, 2018:

Sounds similar to how a pressure switch will act sometimes. It's cheap and easy to fix so maybe give it a try if it's in the budget.

Jakobsdad 26. ledna 2018:

My furnace works perfectly for one or two cycles then it goes through the start up process but the igniter doesn't come on. The furnace continues through the whole start up process then blows regular air through the system. if I turn the thermostat to the off position and then back to heat it works perfectly for one or two cycles then repeats. do you think this is a thermostat issue or an igniter issue? the igniter works as it should after the manual power cycle from the thermostat.

john 26. ledna 2018:

My furnace works perfectly for one or two cycles then when the thermostat calls for heat the igniter doesn't light and it blows cold air only. I can turn the unit off then right back on and it works perfectly again until one or two more cycles then I have to repeat a powering down to get it to work

Kathleen8 26. ledna 2018:

You are probably right! hahahhaha I figure it there was a problem, it would have shown itself by now. Thanks!

Dan Reed (autor) on January 25, 2018:

And though I hate to say it, that may be exactly why this is an issue for you. Furnaces aren't as quite when you have to sleep next to one as they are in a basement and is likely why the evenings seem worse...it's quieter, colder, and you're right there for it all.

Kathleen8 on January 25, 2018:

Honestly, I don't know about furnaces. It's a Carrier 59SC5A I believe.. I don't believe the manual says it's 2 stage. I thought the filter was dirty, so I changed it with a nice Filtrete filter and no sluggish noises upon the start of cycling. Then 3 weeks later, it started doing it again. I looked at the filter and it was dirty again. So, I jut put in a filter from ACE Hardware and the noise came back. It will only usually happen in the evening when it actually does happen.. You hear the switch and then it's this sluggish noise like it's having a bit of trouble getting going) from what I assume is the air draft inducer and then it starts blowing just fine. My brother thinks maybe it's just working harder? I can't believe I'm the only person with this issue..then again, I live in a tiny house and the furnace is right there next to my bedroom so I hear EVERYTHING.

Dan Reed (autor) on January 25, 2018:

Kathleen8 - I can't really say much based on the information here but since it's condensing...is there a chance it's also a 2 stage unit??? If so, the gas output and blower speeds may vary by cycle and whether it's calling for the first or second stage.

Kathleen8 on January 25, 2018:

Hi, I have a Carrier Condensing gas furnace. Sometimes, when the furnace kicks on and starts it's cycle, it sounds sluggish before the blowing begins. Most times, you hear the click, the cycling starts and it starts blowing but it seems like since we are in the midst of winter and it's on all the time, it happens for a few cycles during the evening, but not all the time... Any ideas? Could there be dust stuck somewhere? Thanks!

Dan Reed (autor) on January 16, 2018:

Unfortunately there are a too many possibilities for me to say anything certain. Maybe a fan limit? Intermittent pressure switch? Gas valve? Circuit board? Unless you just want to start throwing parts at it, you'd need a tech to troubleshoot the circuit.

Phyrfitr on January 16, 2018:

i have a york 90+ 100,000 btu single stage unit, the thermostat will call , the inducer motor will spin up the solid igniter will glow the gas valve will open and the furnace will cycle, for five minutes or so then the flame will go out but the inducer and blower motor will continue to run, the igniter will glow and the gas valve will start clicking constantly and the flame will ignite multiple times causing multiple fuel ignitions sometimes making a Poof sound, I sit and watch it thru the peep hole, this has been going on now for about A week, Any thoughts ?

Bill Fish on January 14, 2018:

Thanks for responding to my question. You said that my problem might be related to the flame sensor, with the limited info I gave ya. So I cleaned the flame sensor, which was very simple, and my furnace is working great again. I probably saved a couple hundred dollars by doing that myself. Thanks again.

Steve Stark on January 08, 2018:

I have a 14 yo Tempstar gas furnace. During a long heating cycle, the inducer motor will cut off for a second and then come back on. This happens maybe 3 or 4 times during the heating cycle. Does the IDM need replacement? Or, could the thermostat be faulty? (round manual Honeywell thermostat) Thanks

Dale on January 03, 2018:

Have a 10 year old furnace, have it cleaned and checked twice a year. A month ago the fella took the thing apart like never before, put it back together and left. Now the filter is filthy after two weeks. That never happened before. Have any ideas what happened? Děkuji. 1/3/18. [email protected]

Earl on January 03, 2018:

My furnace will not stay running unless the door is off, why?

Dan Reed (autor) on December 30, 2017:

Angelo - It seems maybe the thermostat is the issue since the furnace will only turn on when the stat says to so perhaps it's not reading properly???

Dan Reed (autor) on December 30, 2017:

Jeff - I'm sorry but there isn't enough for me to offer much. Check your filter. Could be a high limit switch??? Not sure though.

Angelo on December 29, 2017:

I have Lennox Meritt series that's 13 years old. It started to act weird yesterday. It will only turn the furnace on and maintain the house temperature if the thermostat is set at 73 and above. If I set the thermostat below 73, it will will not turn on the furnace.

Jeff on December 28, 2017:

I have a Coleman I replaced the pressure switch and the thermostat it is running a cycle at two set to 70 but any higher it will run as well then shut off and not fire in less I turn it back down to 70 and cut power and reset it

Dan Reed (autor) on December 26, 2017:

RK - It sounds like you either need a new motor and/or motor capacitor. I don't recommend using your hand. I suppose it may be getting bad voltage from the board as another possibility but you may want to call a tech.

RK on December 26, 2017:

Hello, I have Carrier weathermaker 8000 gas furnance. Very often furnace would not start and I have to rotate the motor by hand and press the cover switch to start again.. If i leave it, it may start randomly after few hours on its own Any suggestions

Dan Reed (autor) on December 17, 2017:

Craig, Though I can't say for sure from here, I would first check the hi limit and is the coil for your a/c new too? If not, perhaps it is clogged and blocking air flow??? Is the new furnace fan perhaps more powerful? If so, your ducts may not be big enough on the return side...especially if you added an air cleaner. These are my suspects. Děkuji za přečtení.

Craig on December 15, 2017:

Have a Goodman furnace installed on 2016. I set the thermostat to 72 the furnace starts up. Runs for a while tries to make temperature but then cuts off and there is red light blinking 4 times. After a while when the temperature has dropped it kicks back in. I replaced the filter. The thermostat was recently replaced. I have checked the airflow outlet and inlet they don't have any objects. Would a leaking window sill or older windows result in this kind of behavior where the furnace cuts off? This is again a brand new furnace.

Dan Reed (autor) on December 14, 2017:

Greg, I'm not sure what advice to offer based on this info. You experienced some sort of failure that is apparently intermittent so when you reset the breaker it started over and apparently didn't have the same problem at that time. In short, something is happening to shut down the unit and you'd need to know at what point in the cycle the unit shut down and caused the unit to "lockout". Any failure that happens 3 times will put the furnace into "lockout" for a set period of time before it tries again. Sorry I can't be of much help based on this info.

Greg Staples on December 13, 2017:

Furnace stopped working the other day, wiggled wires, tripped breaker back and forth, after a bit it came on and worked through the night fine. Same thing happened again the next night. Replaced the breaker because there didn't seem to be any power going to the furnace. Furnace is working so far today but when it is running it seems to ossolate power now and then. Any ideas?

Dan Reed (autor) on December 11, 2017:

Thomas - It sounds like you're not getting enough air flow when the filter is in. Perhaps it's restricting the airflow just enough to make the unit overheat and shut down prior to satisfying the thermostat. Often when adding a high end air cleaner, the ducts coming to it need increased in size to allow for more air to keep the unit temperature within it's confines and not overheat the motor or exchanger. Hope this helps at least to understand what the issue MIGHT be. Děkuji za přečtení.

Thomas on December 10, 2017:

If I remove the air filter on my electric furnace then I heat until it reaches the Nest thermostat selected target temperature. If I place the air filter in, it doesn’t reach the selected temperature but is about 4 degrees colder. What is wrong and what is the fix?

Dan Reed (autor) on December 08, 2017:

Dave - They can vary. The best way to know your range is to check the High Limit/Fan Switch. There is usually a temp range on there for your unit.

Dave on December 05, 2017:

What should the heated air coming out of heat exchange Be is there a minimum temp ??? Like 120 deg ?

Dan Reed (autor) on November 12, 2017:

John - That's an odd one but likely an issue with communication between the stat and furnace. I'm sorry but can't offer much there other than rechecking your programming and running electrical tests to see what's making the unit shut down in that first cycle.

John Beattie on November 11, 2017:

My gas furnace comes on for the 1st program cycle of the morning but doesn't complete the cycle and will stop with out reaching the programed setting. If I turn the furnace on/off it then acts like it completes a heat cycle without the burners on. Then in a minute or so later the furnace comes on and then regularly runs the rest of the day. what might be wrong?

Dan Reed (autor) on November 10, 2017:

Ozzie - A high efficient furnace has an intake and exhaust pipe and connection usually. Sometimes guys will let the unit pull air from in the home on the intake and not run it all the way outside. In order to do that, they are supposed to make sure there is enough free square footage to provide the needed intake. Taking that door off may be giving you just enough to do the job but you shouldn't have to leave any covers off your unit to make it run. Hope that helps.

OzzieSch on November 10, 2017:

What exactly brings in the outside air for an efficient furnace? I don't get enough outside air to combust the gas. When I take off a little side cover on the furnace to let in inside air, the furnace works properly. What is my problem?

Dan Reed (autor) on November 08, 2017:

Lee - If that's the case then they may need a good cleaning. I'm a little stunned though since a flame sensor should detect that the burners aren't lit since one needs to fire to fire the next and the next. ???

Dan Reed (autor) on November 06, 2017:

Marco - I'm sorry but for me to help I would have to perform electrical circuit testing to pinpoint your problem here. I would start with the thermostat. Sounds like it may be suspect.

Dan Reed (autor) on November 02, 2017:

Thank you Jonas!

Jonas Porter on November 01, 2017:

This was just an awesome explanation. Děkuji. Děkuji.

Dan Reed (autor) on October 21, 2017:

Kevin - There is obviously a short somewhere. Likely culprits are the transformer and/or entire board. There could be other causes but this is what I'd suspect. Děkuji za přečtení.

Trina Bowers on October 19, 2017:

Ok i checked the fuse, i clean the heating sensor and the blower is working, glow ignitor comes on, slow flashing green light. I checked the thermostat ....the problem is i cant seem to get a flame ignited i dint know what else to do...i want to call for help to be my last resort.

Jw clink on October 19, 2017:

I replaced my ignition last year and furnace work fine.

This year it will not even get hot.

Fan works fine.

Any idea?

Kevin Zoch on October 17, 2017:

I have a Trane Furnace that I determined has a blown fuse on the control panel. When I replace the fuse and push the black switch that the metal panel touches it instantly blows again.

Aaron on October 13, 2017:

I have a Colman Evcon. It is flashing 4 flashes meaning bad limit switch. Tested all switches and checked out. Have a green flash when unit not heating. Bad board?

Dan Reed (autor) on October 07, 2017:

Duane - It sounds like it. If the inducer fan/motor is shot then nothing will work as it's the first step in the heating cycle and if it is bad, the whole assembly is usually sold as a piece and is typically specific to it's brand so universal parts aren't likely going to be an option for repair. You'll need to find the distributor for your brand of furnace to find the part most likely. Děkuji za přečtení.

Duane on October 06, 2017:

The induction fan does not start it just hums. It does not spin. Is the fan bad or is there something else I should look for?

Dan Reed (autor) on September 11, 2017:

Amacblue - The coil sits on top of the furnace. It's not part of the furnace. It is not always possible for a homeowner to do this since sometimes there is not way to access the underneath of the coil where dirt and such collects in which case it would need to be removed and that DEFINITELY requires a service technician. If you can however access the underside, congrats and it should be cleaned but carefully and not to bend the fins over so that air can't pass through. Děkuji za přečtení.

Amacblue on September 08, 2017:

I would like to clean my coil on my furnace however o can't seem to locate it. It is a carrier just like the one pictured thank you

Dan Reed (autor) on July 05, 2017:

Luis - You may have a blown fuse on the board. It's usually 3 amp fuse that is like that in a car. Can't say for sure but that's where I would start. Thank you for reading.

Dan Reed (autor) on March 26, 2017:

Robby =- There is a laundry list of things to check from here however it doesn't seem coincidental that this is happening after the stat was changed. Sounds like perhaps your white wire isn't making good contact or in the right spot. Double check your stat wiring. Beyond that, there are too many things to check to list here. Fuse on board? Gas valve? Ignitor bad? Limt? Pressure Switch? I'm sorry I can't be more helpful from here. Děkuji za přečtení.

robby on March 25, 2017:

My heater stopped working yesterday nigh (it had stopped once few months ago, we changed the thermostat battery and it worked fine). After it stopped working, I put a new thermostat and still no luck. These are the few observations, please help in letting me know what is wrong

1) the AC works fine with both thermostat. The AC turns on (outside the house) and the blower blows air

2)On heat, the fan ON position gets the blower working (and you can hear the blower unit below the furnace making noise).

2)On heat, auto, nothing is working. The blower does not work, the flame is not lit (however the pilot flame is lit fine)

While changing to new thermostat, twice on Heat/AUTO, the blower came on but it kept pushing cold air for minutes. Now even that is not happening. Manually pushing the switch in the furnace gets the blower going, but there is no furnace flame(only pilot flame).

Please let me know what to do next

Dan Reed (autor) on March 08, 2017:

Arash - It sounds like you had/have a short circuit somewhere. If you don't have a voltmeter you will have a very hard time finding it. You may want to call a tech or you could find yourself spending a lot of money on parts you don't need or buying a part that will short again because you didn't identify the source. Thank you for reading.

Arash on March 07, 2017:

Hi Daniel, I have a Lennox hvac with two zone. My heater stopped working last month an no power on thermostats. I notice the fuse on zone controller board is blown. I changed the fuse with a 5 amp. The power return to thermostats but heater didn't turned on again. I ordere a new zone controller but again the fuse blown in new board. So I thought the problem is from main controller board. I ordered and replaced the main controller plus adaptor. Still heater doesn't work. The egniter glows but the gas valve doesn't release gas to flame. I checked the voltage on gas valve and it's not 24v. It keeps trying ignite and doesn't go to watch guard mode. Would you please help me to figure it up? Thank you

Ccole456 on February 21, 2017:

Děkuji. I looks up the difference and it appears it is an ignition board. Thanks for confirming. We have a number of things to try and hoping to keep the unit going for at least a few more months!

Dan Reed (autor) on February 21, 2017:

If you have a spark ignition board then you perhaps will not have what I was thinking of. My apologies. There are so many boards out there and this was not what I was envisioning. It would be in plain site if you could change it and I don't believe you can open those without causing further damage.

Ccole456 on February 21, 2017:

Daniel- Curious if you can assist in locating the fuse on the board. The white Rogers control seems to be sealed. The fuse would be inside the case correct? The main fuse at the switch is fine we did check that one.

Dan Reed (autor) on February 21, 2017:

Perhaps you've blown the fuse on the board. Typically a 3 or 5 amp automotive type fuse and/or perhaps the 120v/24v transformer took a hit. That could be the humming you hear. All of these are cheap places to start. I'm sorry but troubleshooting over the net is very tough so I try to recommend some of the simplest, cheap repairs to folks.

Ccole456 on February 20, 2017:

Daniel Robbins thanks. Nothing we have read or viewed yet has led us to the capacitor. Haven't been able to make any of the initial trouble shooting techniques give us a clear yes or no. We had a number of power failures from wind the day before it stopped working. If I understand you the the old White Rodgers control panel should illuminate to indicate at least something.

We will look into the capacitor then probably need to call technician if that doesn't work?

Dan Reed (autor) on February 20, 2017:

Ccole456 - Sounds like the main blower isn't turning and that humming may be the motor trying to start. There is a capacitor usually mounted to the blower housing that may be bad and would be a cheap easy place to start and if that doesn't work, perhaps the blower is shot. That said, if the light on the board isn't lit, then you may have taken a hit electrically and then the potential possibilities get to be too many to cover here. That said, I would start at that capacitor. Děkuji za přečtení.

Ccole456 on February 19, 2017:

York gas furnace clicks on and then you hear a low continuous buzzing noise (seems to come from near the control panel) and nothing else happens. Replaced inducer motor thinking that was the problem, same issues.

Stat working and fan doesn't turn on when switched "on" at stat. Getting power where stat wires connect to pressure switch. Tubing at pressure switch appears unblocked and in good shape.

Could it be the pressure switch? Could it be the control panel? There is one light on control panel but it doesn't illuminate, no blink code, nothing. Could it be something else? Thoughts?

Jill on February 08, 2017:

Just replaced an oversized furnace with the right sized one as i was having issues with the furnance constantly coming on. I lowered the thermostat several degrees during the day so it would not come on as much. With the new furnace I thought this would all be resolved but it has not. It comes on more frequently and even with the temp set lower it comes on every 10 mins. Any advice? I've been dealing with this for 2 years and I just want an answer!

Wayne Hogan on January 31, 2017:

Have a 2-stage furnace. furnace runs great on high, runs for about 2 minutes on low then gas shuts the gas valve and the cycle repeats many times till thermostat is met. I have replaced the roll out switch and flame rod and it still occurs. Any suggestions?

Chris taft on January 22, 2017:

Carrier weathermaker has been having flame out problems, had a tech come out and tell me that the intake/exhaust wad too small and needed to be 3", so all that is changed and now it seems like it won't cycle back to back without having an issue. Turn power off to furnace and back on will work for 1 maybe 2 times. Any advice?

Dan Reed (autor) on January 22, 2017:

Michael Riemer - Not real sure. Could be too large of BTU. Could be the LP kit to make it LP wasn't adjusted properly. Could be a new stat is more accurate and the old one wasn't keeping the temp as consistent. Sorry but this is a tough one that would require further investigation onsite than I can provide here.


Podívejte se na video: Duchovní cesta: filozofie a realita? (Leden 2022).